onsdag den 20. juli 2011

Naturen i den sydlige del af Madrid (Valdecorza)

De fleste af naturbillederne indtil nu i bloggen var fra den nordlige del af Madrid regionen.
Den sydlige del har en helt anden geologi, klima og flora.
Dagens fotos er typiske for naturen herfra i juni maaned. De er skudt i en lille dal (Valdecorza) der ligger mellem Rivas og Morata; ca. 20 km sydoest for byen; midt i et beskyttet naturomraade der hedder "Parque regional del Suroeste".

Vi laegger ud med landskabet:Og saa lidt insekter:
planter:

Bjergarten klipperne bestaar af er en konglomerat:
og vi slutter af med to af de mange lokale lavarter:


Fotos af László Béla Kovács.

tirsdag den 12. juli 2011

Granater under San Martin broen, Toledo

Lige under den smukke san Martin bro i Toledo findes der op til 5-10 cm store granatkrystaller inlejret i bjergarten granatanfibol. ( ikke af slibekvalitet, men det er maaske derfor de stadig er der...)
Fundamentet for det romerske cirkus i samme by (kaldet "Toletvm" dengang) var bygget af blokke af samme bjergart.fredag den 8. juli 2011

Visigotisk Nekropolis fundet ved Vicálvaro (Madrid)

Noget af det mest bemaerkelsesvaerdige jeg laenge har set indenfor arkeologinyheder i Madrid: Fund af en stor visigotisk kirkegaard taet paa Madrid
(artiklen er paa spansk, men koer den igennem Google oversaetteren, det essentielle skal nok komme igennem.)
Fundet er et klart indice paa en naervaerende visigotisk by, en relativt stor en. Det debateres stadig hvilken det kunne have vaeret, Alcala de Henares (omkr. 20 km vaek) er et muligt bud.

Det visigotiske kongedoemme i Spanien (ca. VI.-VII aarh. e.Kr.) var i mange henseender det vigigste arvetager af antikkens kultur efter Romerrigets kolaps. Det havde sin hovedstad i Toledo, hvor der ioevrigt lige nu ogsaa foregaar arqueologiske udgravninger i det der muligvis var det urbane centrum for visigoterne der (la Vega Baja).