tirsdag den 2. april 2013

Naturen i Madrid i Dag (5)

Vi tager tibage til naturen omkring Galapagar (ca 35 km vest for Madrid, ca 900 m over havet, med mange granitklipper, kun lidt jord.) hvor alle fotos i dagens post er taget i gaar.
Det har regnet usaedvanlig meget de seneste uger.

Vi starter med svampene. Foerst en baevresvamp, Tremella sp (en basidiemycet). Disse svampe ses ellers mest om efteraaret.


Resten af svampene er ascomyceter, som er mere "typiske" foraarssvampe.
Denne er en Helvella lignende art, med en kort, rynket stok under ascocarpen:


andre eksemplarer af samme art:  her og her

en Peziza art:


Vi fortsaetter med mosser:
og slutter af med en representat af de hoejere palante, en Sedum art der farver klipperne roedt:fredag den 19. oktober 2012

Tortuga Gigante suelto en el Retiro / Kæmpe blødskjolds skilpadde løs i Retiroparken (Madrid)No, ¡no es broma! Las fotos del post están tomadas el finde pasado en el Retiro (Madrid), el bicho estaba tumbado en el borde del lago delante del Palacio de Cristal. Parecía tener más de 50 centímetros de largo... bueno, no lo he medido exactamente, solo con los ojos, pero el animal ha tenido el noble detalle de posar encima de los ladrillos esas (de tamaño "normal") así que si a alguien le pica la curiosidad se puede precisar: se ve que el largo de la tortuga es del grosor de 7 ladrillos+la argamasa entre ellos. (Hay que saltar una valla baja para acercarse al borde del lago con una regla y medir... )

No sé nada de tortugas, pero de lo que veo en el internet podría tratarse de una tortuga china con caparazón blando, un especie de Pelodiscus. Según el enlcace indicado son agresivos.

El lagito esa está lleno de tortugas, pero hasta ahora solo he visto "los de siempre" (Trachemys sp.) Probablemente son todos ex-mascotas, soltados por sus ex-dueños...


Nej, det er ikke en joke! Fotos i denne post er taget sidste weekend i Retiroparken i Madrid, ved bredden af den lille dam der er foran El Palacio de Cristal. Dyret er over 50 cm lang. (murestenene det poseer paa er af normal stoerrelse)

Jeg aner intet om skildpadder, men fra det jeg ser paa internettet kunne det vaere en kinesisk bloedskjolds skildpadde, muligvis sluppet loes af en spade der har haft den som kaeledyr derhjemme... smartly done!

(jeg beklager at jeg mod min egen "norm" og paa trods af blog-navnet har sat en spansk tekst foerst, det er fordi jeg med denne post (ogsaa) vil tage sagen op i vores lokale "madridsfaere")

mandag den 10. september 2012

calle Locum 15, Toledo

I dagens post ser vi fotos af et relativt nyligt istandsat hus i calle Locum nr. 15 i Toledo (gadenavnet har natruligvis intet at gøre med det danske ord "lokum"). Kun de store og uregelmaessige stenblokke i væggen røber at det drejer sig om et gammelt hus... og den er altså RIGTIG gammel: visse dele er så langt som fra det XI. århundrede, et imponerende alder selv for Toledo! Vi skal lige have in mente at det "normalt" kun er vise borge, kirker og bymurer der vedbliver med at eksistere efter så mange århundreder, at et "almindeligt" beboelseshus har dele der er næsten tusind år gamle er ret sjældent.

Istandsættelsen var koblet til en arkeologisk undersøgelse. En artikkel der sammenfatter fundnene ses på side 113 - 138 i bogen La ciudad medieval de Toledo: Historia, Arqueología y Rehablilitación de la Casa (ed: Passini & Izquierdo Benito), hvor der også er fotos af detaljer indefra. - Der ses del sider fra bogen  i den google preview der er indsat som hyperlink.

(fotos fra efteraaret 2011)

tirsdag den 12. juni 2012

Pontoppidan citat

Dagens post har maaske ikke andet med Madrid at goere end at jeg har siddet og laest det her i morges paa bussen. Det er et rystende afsnit fra Henrik Pontoppidans mesterroman "De Doedes Rige", side 197 i II. bind fra 1917 udgaven (Gyldendal). Ordene er lagt i munden paa Torben Dihmer der lige er vendt hjem fra en flereaarig rejse i udlandet:


"Ja, Menneskeslægten er syg, - afsindig. Hvad jeg i disse ti Maaneder har været Vidne til i tre Verdensdele, har bestandig mindet mig om den uhyggelige Rastløshed, hvormed en gal Mand arbejder på sin egen ødelæggelse. Jeg er overbevist om, at vi står foran en Verdens-Katastrofe. Hele den forcerede Kraftudfoldelse, som alle Nationer er så stolte af, denne vanvittige Produktionsfeber, der ikke svarer til noget naturligt Behov, - det maa være et dødsdømt Samfunds sidste Krampetrækninger"


Vi ved nu alle at Verdens-Katastrofen kom rigtig nok i form af to verdenskrige (hvis den spanske borgerkrig og diverse andre lokalkrige regnes med kan man vist godt argumentere for kun én kaempe stor en, det er dog kun detaljespoersmaal...) men der blev ikke draget tilpas vaegtige konklusioner af haendelsen... saa "Produktionsfeberen" fortsaetter saadan set den dag i dag med den samme "uhyggelige Rastloeshed" som Pontoppidans visionaere haand beskrev den for hundrede aar siden.


Det var som om bussens morgenmylder stoerknede omkring mig for et oejeblik.

søndag den 25. marts 2012

Original typografi fra 1934 i Madrid

Dagens post er fra et hus med lejligheder på calle Narváez, indviet i 1934.
Der absoult intet udefra som ville få en til at stoppe op, men i trappeopgangen er der en lille overraskelse: en (i alle henseende) original typografi der angiver hver etage.lørdag den 18. februar 2012

Graffiti i Madrid (3) - c/ AlbasanzGraffiti paa en tom byggegrund i Calle Albasanz (taet paa Metro stop Suanzes)
Enkel men orignal design.

tirsdag den 20. december 2011

Steneg

Steneg, paa latin Quercus ilex, er en af de typiske traearter i Madrid og Toledo omegnen. I modsaetning til de nordeuropaeiske egearter er denne stedsegroen, dvs taber ikke bladene om vinteren. Disse blade er smaa, ovale, haarde og er piggede i kanten hos de helt unge planter (forsvar mod graesning...). Umiddelbart er der altsaa intet der minder om de egetraeer der er udbredte i Danmark - lige indtil man ser frugten, der er de velkendte agern.
Traeet er meget haardfoer, taaler baade kulde, varme og toerke (hyppige vejrfenomener i baade Madrid og Toledo regionen). Den vokser yderst langsomt; bliver altsaa ikke plantet i industrielle oejmed, kun i "idealistiske" sammenhaenge.
Veddet er haardt og aedelt.
lørdag den 12. november 2011

Madrid set fra RivasDen flade bakke til venstre er "El Cerro de Almodovar"
Fotos fra sidste weekend.

onsdag den 21. september 2011

calle del Pozo Amargo nr. 23, Toledo

Toledo er fuld af detaljer; over det hele og af alle mulige art... Hver eneste aarvaagen person der slantrer rundt i byens gader vil derfor have en ny, unik oplevelse, hver eneste gang han/hun slantrer rundt.
I dagens indslag bringer jeg et tilfaeldigt "fund" jeg gjorde da jeg i efteraaret 2010 udfoerte denne "oevelse". Bl.a. kom jeg forbi en af de smaa gader der gaar nedad fra "raadhuspladsen" (plaza del ayuntamiento, lige ved siden af katedralen), der hedder calle del Pozo Amargo ("den bitre broends gade") hvor nr 23 har en utrolig smukt udskaaren stoettebjaelke over indgagsporten:

onsdag den 14. september 2011

Helle Thorning-Schmidt i den spanske presse i dag

La socialdemocrata pija ( the posh* social democrat ) - bagsideartikkel fra dagens udgave af den spanske dagblad El Mundo; med referencer til hendes anvendelse af hoejhaelede sko og forkaerlihed for maerketoej (Gucci).
Bagsiddespalten hedder El Zoo del siglo XXI - Det XXI. aarhundreds zoologiske have; det er selvsagt en tvivlsom aere at blive omtalt her.

Jeg har boet udenfor Koebenhavn siden 2002; og jeg maa tilstaa ikke at have fulgt saerlig meget med i dansk politik siden, saa jeg har saadan set ikke den store ide om hvad hun egentlig staar for (og ikke staar for). Umiddelbart lader det til at hun er den newest lateste skud paa den euroaeiske Socialdemokratis stamme; og (ifoelge dagens El Mundo artikkel) blandt dem der aabent udtaler at klassekampen i Europa er pasé.
Her i Spanien er der endnu ingen i den tilsvarende parti (der hedder PSOE) der er gaaet saa langt i en eksplicit udtalelese. Men fakta er at Felipe Gonzalez (socialistisk statsoverhoved i 80erne) har nyligt givet interview i "Vanity Fair"; og Rubalcaba (den socialistiske statsminister kandidat til den umiddelbart forestaaende 20Nov parlamentsvalg; var by the way hoejaktiv i show biz allerede i 80erne) er en af de mest machiavelliske figurer i hele den aktuelle spanske politik (der ellers har alt godt fra havet i alle mulige farver...).
Jeg tror jeg undgaar at falde domme og tage stilling, noejes bare med at presentere disse fakta og med at vaere lettere forundret over vaerditransformationerne i min samtidige Europa.

* umiddelbart har jeg ikke kunnet finde en ordentlig dansk oversaettelse af ordet"pijo", saa jeg gengiver titlen paa engelsk; det er som bekendt det samme ord som Viktoria Beckham omtales med i pressen.

torsdag den 18. august 2011

Charmerende industriel pavillon i Retiro

Lige ved siden af "El Palacio de Velázquez" i Retiroparken (Madrid) er der en lille pavillon der nu er ret forladt, men som oejesynligt har tjent et funktionelt formaal i sin tid, saasom at huse en transformator.

Den stammer fra en tid hvor det funktionelle ikke absoult skulle vaere trist, saa trods al sin simpelhed, "industrielhed" og rustenhed vil jeg alligevel sige at den paa sin vis er ret charmerende.

onsdag den 20. juli 2011

Naturen i den sydlige del af Madrid (Valdecorza)

De fleste af naturbillederne indtil nu i bloggen var fra den nordlige del af Madrid regionen.
Den sydlige del har en helt anden geologi, klima og flora.
Dagens fotos er typiske for naturen herfra i juni maaned. De er skudt i en lille dal (Valdecorza) der ligger mellem Rivas og Morata; ca. 20 km sydoest for byen; midt i et beskyttet naturomraade der hedder "Parque regional del Suroeste".

Vi laegger ud med landskabet:Og saa lidt insekter:
planter:

Bjergarten klipperne bestaar af er en konglomerat:
og vi slutter af med to af de mange lokale lavarter:


Fotos af László Béla Kovács.

tirsdag den 12. juli 2011

Granater under San Martin broen, Toledo

Lige under den smukke san Martin bro i Toledo findes der op til 5-10 cm store granatkrystaller inlejret i bjergarten granatanfibol. ( ikke af slibekvalitet, men det er maaske derfor de stadig er der...)
Fundamentet for det romerske cirkus i samme by (kaldet "Toletvm" dengang) var bygget af blokke af samme bjergart.