mandag den 10. september 2012

calle Locum 15, Toledo

I dagens post ser vi fotos af et relativt nyligt istandsat hus i calle Locum nr. 15 i Toledo (gadenavnet har natruligvis intet at gøre med det danske ord "lokum"). Kun de store og uregelmaessige stenblokke i væggen røber at det drejer sig om et gammelt hus... og den er altså RIGTIG gammel: visse dele er så langt som fra det XI. århundrede, et imponerende alder selv for Toledo! Vi skal lige have in mente at det "normalt" kun er vise borge, kirker og bymurer der vedbliver med at eksistere efter så mange århundreder, at et "almindeligt" beboelseshus har dele der er næsten tusind år gamle er ret sjældent.

Istandsættelsen var koblet til en arkeologisk undersøgelse. En artikkel der sammenfatter fundnene ses på side 113 - 138 i bogen La ciudad medieval de Toledo: Historia, Arqueología y Rehablilitación de la Casa (ed: Passini & Izquierdo Benito), hvor der også er fotos af detaljer indefra. - Der ses del sider fra bogen  i den google preview der er indsat som hyperlink.

(fotos fra efteraaret 2011)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar